Det postmoderna samhället

Läs PDF filen Människan i ett föränderligt samhälle som är ett utdrag ur boken Psykologi, skriven av Martin Levander. PDF filen hittar du under Fliken Filer – Psykologi 2a.

Vårt samhälle brukar benämnas för det postmoderna samhället och kännetecknas av individualism, frihet och pluralism.

Vår tid är en tid då traditioner, religioner, ideologier inte längre har tolkningsföreträde över vad som anses är rätt sätt att leva eller vad som är sanning. En tid då de stora berättelserna dör menar den franske filosofen Jean-Francois Lyotard.

Även tilltron till vetenskapen har gått förlorad. Det postmoderna samhället är en tid då gränser suddas ut och där var och en måste formulera ihop sin egen sanning och världsbild. Detta gör att människan ständigt måste ompröva sin roll och identitet men även sina attityder och värderingar, vilket gör människan rot- och rastlös. Den individuella valfriheten är stor och individen har många möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Världen har också krympt då vi lever i en globaliserad värld.

1930 gav Freud sin bok Vi vantrivas i kulturen där han ifrågasatte sin samtida kontext. Han menade att människan tvingades hämma sina impulser, och hade få möjligheter att finna tillfredsställelse. Samhället var allt för ordnat, konformt och strukturerat och individen led därav brist på personlig frihet. Detta gjorde att individen vantrivdes menade Freud.

Ca 75 år senare lever vi i ett postmodernt samhälle som istället kännetecknas av en stor personlig frihet med enorma möjligheter till att förverkliga sig själv. Den individuella valfriheten är en stor tillgång men också ett problem. Människan är med filosofens Sartres ord ”Dömd till frihet”. Hur kan man veta att man väljer rätt produkt, liv, väg, fru, utbildning, pensionsfond etc? Att göra val innebär alltid en risk, en risk att man väljer fel. Därför kan man säga att det postmoderna samhället är en riskkultur. Mår individen bättre genom att ha erövrat friheten? Barry Schwartz har skrivit boken Valfrihetens tyranni i vilken han säger att valfriheten har ett pris.

Här kan du lyssna på Barry Schwartz när han pratar på Ted Talks om valfrihetens gissel:

David Eberhard som har skrivit boken Normal? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser är inne på samma linje som Barry Schwartz. Läs ett utdrag ur hans bok i PDF:en Valfrihetsstress under Fliken Filer – Psykologi 2a.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s