Personlighet

Ofta pratar vi om ordet personlighet. Vi människor beskriver varandra och ger varandra egenskaper. Människor vi möter beskrivs ibland som glada eller ledsna, utåtriktade eller inåtriktade. Vad baserar vi detta på? Vad är personlighet för dig och vad betyder ordet? Slår man upp ordet i nationalencyklopedin finner man två olika förklaringar till ordet personlighet.

  • Helheten av de psykiska egenskaper som utmärker en person
  • Självständig och särpräglad karaktär hos en viss person. ”Det sätt man är på”.

Detta kan man vinkla och applicera ur en psykologisk synpunkt vilket leder oss fram till personlighetspsykologi. Slår man upp det här ordet istället får man den här förklaringen

Personlighetspsykologi är gren av psykologin som är inriktad på att beskriva och förklara människors sätt att fungera i ett helhetsperspektiv, i motsats till områden som perception, kognition och motivation, vilka studerar delfunktioner hos individen.

Personlighet påverkas av både arvet och miljön. Läs PDF:en Arv och miljö.

Historik

Det har under årens lopp kommit många teorier där man försökt förklara olikheter mellan människor. Redan under antiken lade Hippokrates fram sin teori om personligheten. Han ansåg att det fanns 4 olika personlighetstyper. Vilken typ man var berodde på kroppsvätska och mängden kroppsvätska. Idag lever Hippokrates teori kvar i språket och har ett visst historiskt intresse. Här följer Hippokrates teori:

Sangviniker – optimistisk, glad och utåtriktad pga. Tunt snabbflytande blod

Flegmatiker – tung, trög pga. Överskott av slem

Koleriker – hetlevrad, häftigt humör pga. Överskott av gul galla

Melankoliker – dystra, nedstämda och vemodiga pga. Svart galla från mjälten.

På 1900-talet kom andra typläror tex. Kretscher lära. Han var en tysk psykiater som gjorde jämförelser mellan kroppsform och temperament. Han hävdade att man kunde urskilja tre olika personlighetstyper.

  1. Pyknikern – kort och tjock =glad, öppen, godmodig, typisk sällskapsmänniska
  2. Leptosome – Lång och smal – inbunden och försiktig
  3. Atletiske – kraftig och muskulös – långsamt och trögt temperament men med häftiga omslag i humöret.

I Indien har man också studerat kroppsform och personlighet, speciellt inom ayurveda. Där pratar man om tre olika kroppstyper sk. doshor: kappha, vata och pitta.

Fram till 1900-talet ansåg vissa forskare att man kunde mäta egenskaper utifrån skallens form och storlek tex. hög panna = intellektuell, låg panna= praktiskt lagd. Det handlade i många fall mer om fördomar än om vetenskap. Numera använder vi Pet-scan – röntgenliknande bilder av hjärnans aktivitet för att få fram kunskaper om människan. Forskningen är dock i sin linda inom detta område.

Temperamentet menar man vara basen för en individs personlighet. Vilket temperament har du? Hur var du som barn? Var du det mesta nöjd, nyfiken och belåten eller arg, orolig och missnöjd? Läs mer i din lärobok i kapitel 6: Bli den man är – vad är personlighet.

Temperamentet är medfött men det går att lära sig att hantera sin ilska, blygsel eller vad det nu är som man behöver träna på för att fungera i socialt.

Här kan du titta på Michael Mischels Marshmallowtest:

Personlighetsteorier

Definitionerna av begreppet personlighet är som vi sett otaliga. Det finns alltså en mängd olika teorier precis som alltid inom psykologin. Olika psykologiska perspektiv har sin teori kring varför man bli den man blir. Vi ska nu ta upp några av dessa personlighetsteorier.

1. Freud

Freuds teori om människans utveckling kan betraktas som en personlighetsteori. Hans förklaring var att det var våra medfödda drifter som gjorde att vi efterhand skapade oss en unik personlighet. Fokus ligger på våra individuella behov som i sin tur formar vårt beteende. Enligt Freud gör vi människor ingenting av en slump utan allt beteende går att förklara. Freuds personlighetsteori gick ut på det grundläggande antagandet att allt var förutbestämt, allt beteende vi uppvisar tillfredställer våra egna behov och önskningar och en del av de drivkrafter som styr människors handlingar är omedvetna. Allt mänskligt beteende styrs av drifterna. Freud hade två teorier för individens personlighetsstruktur Den första var den topografiska modellen och den andra den strukturella modellen. Läs mer i din lärobok.

2. Gordon Allport

En annan känd personlighetsteori utformades av den amerikanske psykologen Gordon Allport. Allports teori gick ut på att han först tog ut olika egenskaper som kännetecknar en människa, egenskaper heter traits på engelska och den här typen av personlighetsteori kallas således en traitteori. Allport fokuserade på hur personligheten är uppbyggd och vad den består av. Efter många om och men tog han fram den här definitionen för personlighet ” Personligheten utgör den dynamiska organisationen inuti individen av de psyko-fysiska system som bestämmer hans eller hennes unika anpassning till sin omgivning. Med termen psykofysiska menade Allport att kroppen och själen smälter samman till en personlig enhet. Allport lade en del av sitt arbete på att ta fram dessa olika egenskaper (ord) som kunde beskriva personlighetsdrag, han fick fram 4500 som var lämpliga för ändamålet. Dock gjorde han så mycket mer än att bara jobba med egenskapsteorin.

3. Raymond Cattel

Raymond cattel utgick ifrån Allports lista av egenskaper och skapade sig en egen lista. Med hjälp av faktoranalys som betyder att man kan para ihop flera ord till en faktor minskade Cattel ner Allports lista från 4500 ord till 170 ord. Efter långa studier fick han ihop dessa ord till 16 olika faktorer.

4. Angyal, Jung, Karen Horney

Andra känd teoretiker är bland annat Angyal, Jung och Karen Horney

Jung jobbade med att systematisera personlighetsdragen genom att dela upp personlighetsgraden i åtta typer, detta ledde fram till det mycket användbara Myers-Briggs-testet som vi återkommer till senare.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s